Noter kimdir ve Noter onaylı tercüme nedir?

Noter ve noter onaylı tercüme resmi evraklar açısından çok önem arz eden kavramlar olduğu için yazımızda bu konuya değindik.


Noter kanunlarla yetkisi belirlenmiş olan, kişilerin ve kurumların evrak örneklerine onay verip, kopyaların aslına uygunluk tasdikini yaparak resmi geçerlilik kazandıran tek kamu görevlisidir. Noterler sadece evrak kopyası vermez, aynı zamanda vekaletname ve muvafakatname, araç satışı  gibi resmi evraklar da noterler tarafından hazırlanır.

Noterler bu evrak işlerinin yanında resmi evrakların tercümelerini de onaylarlar. Ancak bu tercüme işini sadece kendisine bağlı çalışan tercüme ofislerindeki yeminli tercümanlar vasıtasıyla yaparlar. Bu tercümanlar o noterin yemin tutanağı verdiği tercümanlardır. 

Belgelerin noterden onay alabilmesi için, noterin yemin zaptı verdiği tercümanlar belgeyi çevirip, kaşeleyip imzalamalıdırlar. Bu şekilde noterin yeminli tercümanı tarafından çevrilip imzalanan ve ardından noterde onaylanan tercümeler noter onaylı tercümelerdir.

Eğer bir çeviri noter onaylı ise o belge birebir aslının başka bir dilde kopyası demektir ve dolayısıyla aslı ile aynı şekilde resmiyet kazanmıştır. Burada önemli olan nokta noterin tercümeyi onaylamasıdır. Ancak eğer yanlış bir durum görürse noter o çeviriye onay vermeyebilir. Noterler bu onayı yaparken belgenin aslını mutlaka görmek isterler. Eğer formatta bir farklılık varsa onaylanmama ihtimali kesindir. 

Noter yeminli bir tercüme nasıl olmalıdır?

 1. Öncelikle birebir aslına uygun ve aynı formatta tercüme edilmiş olmalı.
 2. Her türlü bilgi ve sayı aynen çevrilmeli
 3. Altında mutlaka tercüman beyanı, kaşesi ve imzası olmalı
 4. Yukarıdakiler yapıldıktan sonra noter kontrolünden geçerek onaylanmalı

Neden noter onaylı çeviri?

Resmi evrakların başka bir dilde geçerlilik kazanması noter onaylı çevirilerle mümkün olduğu için, o evraklar mutlaka noter onaylı çevrilmelidir. Buradan aldığınız resmi bir evrak bir başka ülkede kağıttan başka bir değer ifade etmez çünkü üzerindeki yazıların anlamı bilinmemektedir. Diyelim sadece çevirdiniz ve gittiniz, notere onaylatmadınız o zaman da bir değer ifade etmeyecektir evraklarınız çünkü çevirinin doğruluğunu gösteren bir kanıt yoktur.  Sadece ve sadece o evrak çevrildikten sonra noterden bir onay alırsa bir değer ifade edecektir, artık doğru çeviri olduğu kanıtlanmış demektir. Bu nedenle yabancı ülkelerle olan ilişkilerde gerekli evraklar mutlaka noter onaylı çevrilmelidir.

noter onaylı tercüme

Yeminli Tercüme ve noter onaylı tercüme arasındaki fark nedir?

İlk defa  duyanlar için fark yokmuş, ikisi de aynı şeymiş gibi görünse de, iki tercüme birbirinde farklı işlevdedirler. İlk olarak şunu belirtelim ki her tercüme belge noter onayı gerektirmez. Bazı tercümeler mesela resmi bir sıfat taşımazlar. Bu tür belgeler için sadece yeminli tercüman kaşesi ve imzası yeterli olur.

  

Her tür yeminli ve noter onaylı belge çevrilirken belgenin kaynak dildeki aslı ve yeminli çevirisi birbirine iliştirilerek teslim edilir. Belge sadece yeminli tercüman tarafından onaylanmış ve kaşelenmiş ise çevirisi doğru olarak çevrilmiş demektir ya da tercüman doğru çevirdiğini beyan ediyor demektir. Ancak bu şekilde bir belgenin yasal bir geçerliliği yoktur. Belgenin yasal olarak tanınması gerekiyorsa o zaman belgeye noter onayının vurulması gerekir. 

 Noter onayı gerektiren belgeler nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi noter onayı resmi sıfatı olan belgeler için gerekli, o belgeler de şunlar:

 • Adli Sicil Kaydı Tercümesi
 • Nüfus Cüzdanı Tercümesi 
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi 
 • Doğum Belgesi Tercümesi
 •  Kimlik Belgesi Tercümesi
 • Pasaport Tercümesi
 • Ehliyet Tercümesi
 • Evlilik Cüzdanı Tercümesi 
 • Sağlık Raporu Tercümesi
 • İkametgâh Tercümesi
 • İkamet İzni Tercümesi
 • Oturma İzni Tercümesi
 • Diploma Tercümesi
 • Diploma Denkliği Tercümesi
 • Sertifika Tercümesi 
 • Transkript Tercümesi 
 • Muvafakatname Tercümesi
 •  Vekâletname Tercümesi
 •  Mahkeme Tutanağı Tercümesi
 • Sözleşme Tercümesi
 •  İmza Sirküleri Tercümesi
 •  Oda Sicil Kaydı Tercümesi
 • Resmi Gazete Tercümesi
 • Maaş Bordrosu Tercümesi
 • Banka Hesap Dökümü Tercümesi
 • Vize Başvuru Formu Tercümesi
 •  Sponsor Mektubu Tercümesi
 •  Vize Evrakları Tercümesi
 •  Niyet Mektubu Tercümesi
 • Referans Mektubu Tercümesi
 •  CV Tercümesi
 • Patent Belgesi Tercümesi
 •  Özgeçmiş Tercümesi

Noter onaylı çeviri ücretleri?

Noter onaylı çeviride çeviri ücretinin üstüne ayrıca noterlik ücreti de eklenir. Noterlerin 2020 yılında alacakları ücretler aşağıdaki gibidir.

 • Standart bir sayfa tercüme onay ücreti       176 tl
 • Diploma noter onay ücreti                              155 tl

Tercüme ücretleri noter ücretlerinin içinde değildir. Buradaki fiyatlar sadece fikir vermesi açısından belirtilmiştir. Diploma gibi standart formatı ve yazısı olan belgelerin ücreti de standart olurken, diğer belgelerde yazının yoğunluğu fiyatı da etkilemektedir. Bir sayfadaki karakter sayısı eğer 1000 ile 1500 karakter arasında ise fiyat artış gösterebilmektedir. Ayrıca kullanılan kağıt sayısı da fiyatta artışa neden olmaktadır.Bir cevap yazın