Hukuki tercüme nedir, nasıl yapılır? Hukuki tercümede dikkat edilecek 4 önemli nokta

Hukuki tercüme tercüme hizmetleri içinde çok önemli bir yere sahip bir tercüme türüdür. Yazımızda genel olarak hukuki tercüme nedir ve ne gibi özelliklere sahip olmalıdır sorularının cevabını vereceğiz.


Hukuki Tercüme Nedir?

Yasal ve resmi bir süreci kapsayan, yasal değeri ve geçerliliği olan belgelerin bir başka dile aktarılması çevrilmesidir.

Hukuki Tercüme türleri nelerdir?

Hukuki tercüme türleri içinde dava dosyaları, polis tutanakları, vekaletnameler, muvafakatnameler, dava dilekçeleri, icra emirleri gibi yasal bir sürece ait metinleri sayabiliriz.

Hukuki tercüme nedir?

Hukuki tercüme yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hukuk çevirisi çok önemli ve aynı zamanda zor bir alan olduğu için çok özenli bir çalışma gerektirmektedir. Doğru terminoloji kullanmak, detaylara dikkat ederek hatasız çevirmek, formatı birebir aynı yapmak, gizliliğe önem vermek olmazsa olmaz şartlardandır.

Hukuki tercüme, alanında birkaç önemli noktadan bahsetmeden önce çeviri yapmanın zor bir alan olduğunu ve her dil biliyorum diyenin çeviri yapamayacağını öncelikle belirtmek gerekiyor. Çeviri yapmak demek her iki dile ve aynı zamanda kültüre de hakim olmak demek. Belli bir alanda çeviri yapmak için o alanin terminolojisine hakim olmak gerekiyor. Özellikle İngilizce-Türkçe dil çiftinde şu ana kadar karşılaştığımız o kadar çok çeviri hatası var ki burada değinmeden geçemeyeceğim.

Örnek vermek gerekirse çok basit bir örnek ama gerçekte yaşanmış bir örnek; İstanbulun en merkezi yerlerinden birindeki bir lokantanın kapısında ingilizce yemek isimleri Türkçe İngilizce karşılıkları verilerek yazılmış, bir tanesi de mantar çorbası ve karşısında “fungus soup” yazılmış. Fungus ingilizce anlamında mantar hastalığına karşılık gelen bir kelime. Biraz dil bilmek biraz da sözlük kullanmak yabancı bir dile çeviri yapmak demek değildir. O lokantanın sahibi eğer çeviriyi profesyonel hizmet veren çevirmenlere yaptırsaydı herhalde daha çok müşteri kazanacaktı. Kim “ Fungus Çorbası “içmeye gider ki? 

Burada yapılan hatalar belki hayati önem arz etmiyor ancak çevirinin pek çok alanında bu tür hatalar epey pahalıya mal oluyor. Hukuk çevirisi bu alanlardan bir tanesi. 

Hukuki Tercüme önemi

Hukuki tercüme, tercüme alanda önemi gittikçe daha çok artan bir tercüme türü haline geldi. Globalleşen dünyamızda ülkeler arası hareketliliğin artması, pek çok konuda olduğu gibi hukuki konularda da dil bilen ve doğru tercüme yapacak kişilere ihtiyacı arttırdı. İnsanların olduğu her yerde hukuk da var olduğuna göre ülkeler arası hareketin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde hukuk alanında kalifiye tercümanlara ihtiyaç artık zaruri ihtiyaçlar arasına girdi. Her ülkenin kendine ait bir hukuk sisteminin olması, hukuk çevirilerinin çok dikkatle ve belli bir bilgi temeli ile ele alınmasını zorunlu kıldı.

Hukuk alanında çeviri yapacak çevirmenin mutlaka donanımlı ve konuya hakim olması,işini titizlikle yapması gerekiyor. Hukuksal dosyalar resmi dökümanlardır ve en ufak bir hatayı dahi affetmezler. Diyelimki bir boşanma davasında ödenmesi gereken nafakayı ya da çocukların velayetini çevrilmesini istiyorsunuz bu çeviriyi yaparken kullanılan yanlış kelimeler anlam bozukluğuna yol açarken belge sahiplerinin zarara girmesine ya da çok zor durumlarla karşılaşmasına neden olur.

Hangi belgeler hukuki çeviri kapsamına girer?

Yasal prosedür içeren resmi belgelerin ve noter onaylı yeminli tercüme gerektiren resmi nitelikli belgelerin çoğu, aşağıda belirttiğimiz belgeler gibi, hukuki belgelerdir.

 • Mahkeme kararları
 • Vekaletnameler
 • Muvafakatnameler
 • Mevzuatlar
 • Yasalar
 • Anlaşmalar-Sözleşmeler
 • Dava dilekçeleri
 • Ödeme ve icra emirleri
 • Tanık ifadeleri
 • Polis tutanakları
 • Nüfus Kayıt Örnekleri
 • Adli Sicil Kağıdı
Hukuki tercüme

Hukuk çevirisi nasıl yapılır, hangi noktalara dikkat etmek gerekir?

Bu konuda dikkat edilmesi gereken birkaç çok önemli konu var.

 • Ülkelerin farklı hukuk sistemleri

Öncelikle şunu göz önünde bulundurmakta yarar var; her ülkenin kendine has hukuk sistemi vardır. Bir dildeki hukuk terimini birebir karşılayan bir kelime o ülkenin sisteminde olmayabilir. Sadece o ülkenin dilini bilmek yeterli değildir, ülkelerin hukuk sistemleri ve terminolojisi hakkında da bilgi sahibi olmak önemlidir. Nihayetinde çeviri yaptığınız alanda mutlaka bilgi sahibi olmalısınız.

 •  Kullanılan hukuk dili

Hukuk çevirisi yaparken azami özene ve dikkate ihtiyaç vardır, yasal yaptırımı çok fazla olan bu belgelerde oluşacak en ufak bir hata tercümanın ilerde sıkıntı yaşamasına neden olur.Kullanılan hukuk dilinin ağır olması bu konuda yetkin tercümana her zaman ihtiyaç duyulmasını zorunlu hale getirmiştir. Diğer metinlere nazaran hukuk metinleri daha karmaşık bir yapıda va daha uzun cümlelerle ifade edilir.Bu nedenle çevirmenin kaynak metni çok iyi anladıktan sonra hedef metinde bunu en uygun şekilde ifade etmesi gerekir.

 • Kullanılan format  

Kullanılan formatın aynısını hedef metinde de kullanmak ve kaynak metinde bold yazılan yerleri aynı şekilde hedef metinde de bold yazmak. Kullanılan kısaltmaları doğru şekilde aktarmak. 

 • Gizliliğe dikkat etmek

Gizlilik hukuk metinleri için olmazsa olmaz bir koşul olarak karşımıza çıkar. Çevirdiğimiz metinlerin kime ait olduğu ya da hangi olayı ele aldığı çevirmenin ilgi alanına girmemeli ve asla bir üçüncü şahısla paylaşılmamalıdır.

 Hukuki Çeviriler Ücretlendirme

Çeviri ücretleri çevrilen metnin türüne ve zorluk derecesine göre ücretlendirilir. Bazı standart metinlerin ücreti sabittir. Standart olmayan metinlerde ücretlendirme boşluksuz karakter sayısı veya 180 kelime üzerinden yapılır. Çevirilerde ücretlendirme işin kalitesi ile doğru orantılıdır. Başvurduğunuz çeviri firmasını sadece ucuz çeviri hizmeti veriyor diye tercih ediyorsanız o zaman çevirisinin ne düzeyde olduğunu da kabul ediyorsunuz demektir. Makine çevirileri yapıp size teslim edildiğinde ilk önce anlamazsınız ancak evrağınızı gerekli yere teslim ettikten sonra sorun ile karşılaştığınızda ancak o zaman işin boyutunu anlarsınız.Bir cevap yazın