Çok dil bilen çok mu zekidir?

Genellikle ikiden fazla dil bilen insanların çok zeki olduğu düşünülür. Peki gerçekten de öyle mi? Çok dil bilen çok mu zekidir?

Dil öğrenme ve çok dil bilmenin avantajları

Çok dilli olmanın bilişsel faydaları

  • Gelişmiş yürütme işlevi
  • Beyaz ve gri maddede artış
  • Bilişsel denge:

1. Gelişmiş yürütme işlevi

Yönetici beyin işlevleri, insanları zeki varlıklar olmasını sağlayan ve  hayvanlardan ayıran bir özelliktir. Beynin yönetici kontrol sistemi, üst düzey düşünceyi, dikkati ve çok görevli yürütümü yönetir. Bu, dikkat dağıtan unsurları veya gereksiz bilgileri göz ardı ederek, neyin daha önemli olduğuna karar veren odaklanma yeteneğini ifade eder.

Çok dilli bir bireyin beyni, iki veya daha fazla dil arasında geçiş yapar ve sürekli olarak iletişim kurmak için hangi dili tercih edeceğine karar vermeye çalışır. Bu durum ise, ilgisiz uyaranlardan kurtulmaya ve dikkatini daha iyi kontrol etmeye ve yönetmeye izin veren becerileri geliştirmeye yardımcı olur.

Beynin prefrontal korteks (alın korteksi) gibi bu işlevlerle ilgili olan bölümleri, evrimsel kurama göre, en son gelişen bölümlerden biridir. Araştırmalar, beynin bu bölümlerinin birden fazla dil öğrenenlerde fiziksel olarak değişime uğradığını ve dolayısıyla bilgiyi daha iyi işlemeye izin verdiğini gösteriyor.

2. Beyaz ve gri maddede artış

Gri madde nedir?

Gri madde, dendritler olarak bilinen küçük dal benzeri bağlantılardan ve beynin nöronal hücre gövdelerinden oluşan beyin hücrelerini ifade eder.

Gri madde, hipokampüste bulunan gri madde görme, duyma, hafıza, duygular, konuşma, karar verme ve kendini kontrol etme gibi  fonksiyonlara dahil olur. Araştırmalar, birden fazla dil konuşan kişilerin, tek bir dil konuşanlara kıyasla daha fazla gri madde hacmine sahip olduğunu gösteriyor.

Beyaz madde ise, nöronları birbirine bağlayan çıkıntıları örten yağlı maddeyi  yani miyelini ifade eder. Beyaz maddenin görevi, nöronlar arasında sinir uyarılarının taşınmasına yardımcı olmaktır. Araştırmalar, iki ve ikiden fazla dil bilmenin, orta yaşın üstündeki yetişkinlerde beyaz madde bütünlüğünü desteklediğini göstermektedir.

3. Bilişsel denge

Bilişsel denge, bilişsel yeteneği korumak için bilişsel rezervi kullanarak, bilişsel zorlukların üstesinden gelinmesi sürecini ifade eder. Bu da birden fazla dil bilenlerde, demans ve Alzheimer gibi bilişsel bozuklukların yaşanma ihtimalinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Araştırmalar, sinir yollarının gözle görülür bir şekilde hasar gördüğünde ve bu sebeple beyin fonksiyonları bozulduğunda şaşırtıcı bir durumla karşılaşıldığı ortaya koyuyor. Aynı durumu yaşayan tek ve birden fazla dil bilen insanların beyinlerinin farklı işlediğini gösteriyor.

Çok dilli bir beyin, bilişsel işlevselliği bozmadan, mümkün olabildiğince normale yakın bir şekilde işlev görmeye devam etmelerine yardımcı olan alternatif beyin ağları bulur ve bu ağlar da çok dilli beyindeki artan beyaz ve gri maddenin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Sonuç olarak; 

Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre; çok dil bilmek bireye birçok yönden fayda sağlıyor. Dolayısıyla, tek dille yetinmemek ve yeni bir dil öğrenmek harika bir fikir olabilir. Neyse ki, dil öğrenme sektörü en son teknolojiyle hız kazandı ve beyin hücrelerini genişletme yolculuğunda kişiye yardımcı olacak etkili dil öğrenme uygulamaları var!

Ayrıca bknz: Dil öğrenme ve zeka gelişimi arasındaki muhteşem senfoni!Bir cevap yazın