Çok dilli iş gücünüzden en iyi şekilde nasıl yararlanırsınız?

Çok dilli çalışanlara sahip olmak bugün küresel şirketler için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte, küresel bir şirket bu avantajlardan ancak çok dilli iş gücünü iyi yönetirlerse yararlanabilir. Dil ve kültürel açıdan çeşitlilik gösteren çalışanlardan oluşan bir işgücünü yönetmek, çok kolay olmayabilir. Ancak, işgücünü verimli bir şekilde yönetebilmeniz, birçok uluslararası şirketin size güven duymasını sağlar.  Bunu nasıl başarabileceğinizi bu makalede görelim.

Çok dilli iş gücü

1. Şirketiniz için resmi bir dil seçin!

Çok dilli çalışanlarla iş gücünü artırmak için resmi bir dil şarttır. Resmi bir dili benimsemek hiçbir küresel şirket için kolay olmayabilir, özellikle yönetimdeki kisiler tarafından bunu gurur meselesi yapıp bir uzlaşı icin direnç görme ihtimali yüksektir. Ancak şirket uluslararası alanda genişlemeye başladıysa bu adım gerekli hale gelir. Diyelim ki, bir Japon şirketi Amerika’dan bazı potansiyel müşterilerle bir toplantı planladı. Eski çalışanlar İngilizce dilinde verimli bir şekilde iletişim kuramazlarsa, Amerikalı müşterileriyle anlaşma şansı nedir?

Dahası, tek bir ortak resmi dil, küresel bir şirketteki birçok süreci optimize eder. Örneğin, şirket toplantılarında insanların kendi ana dillerinde veya ulusal dillerinde konuşması muhtemeldir. Sonuç olarak, bu dili konuşmayanlar konuşmanın dışında kalır. Resmi bir şirket diline sahip olmak, bu tür durumları bertaraf etmenize yardımcı olacaktır. Dil ve iletişimle ilgili şirket politikanızı değiştirmeye karar vermeden önce, tüm belgelerinizin, elektronik sistemlerinizin ve yazışmalarınızın resmi dilde olmasını sağlamanız gerekeceğinden, bu değişikliğin uygulanabilir olduğundan emin olun. Küresel şirketler, resmi bir dil sunarken destekleyici olmalıdır; bu, çalışanlarına belirli bir süre içinde dilde yeterlilik kazanmaları için yeterli zaman ve kaynak sağlamak anlamına gelir.

2.Dil öğrenme fırsatları sağlayın!

Çok dilli çalışanlarınıza acilen yeni bir dili benimsemeye zorlamak, şirketinizin kültürünü olumsuz etkileyebilir ve çalışanlarınızın cesaretini kırabilir. Bunun yerine, insan kaynakları departmanınızdan çalışanların şirketinizin resmi dilini benimsemenin avantajlarını anlamalarına yardımcı olacak küçük gruplarla atölye çalışmaları ve kısa toplantılar düzenlemesini isteyin. Başka bir dil öğrenmek, özgeçmişlerinde bu beceriyi vurgulamalarına ve profesyonel olarak başarılı olmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, çalışanlarınızı, daha fazla anlaşmayı kapatmada veya müşterilerin sorunlarını verimli bir şekilde çözmede hangi dillerin kendilerine yardımcı olacağı konusunda önerilerde bulunmaya teşvik edin. Çalışanlarınızın seçtikleri dilde yeterlilik kazanmalarına yardımcı olacak kaynaklar sağlayın – başka bir deyişle, bu dilde konuşmayı devam ettirin. Her çalışana, dil dersleri için ödeme yapabilecekleri bir “öğrenme ve geliştirme” bütçesi sağlayın. Alternatif olarak, bir dil öğretmenini ofisinizin binasında dersler vermeye davet edebilirsiniz.

3. Temel şirket bilgilerini birden çok dilde sunun!

Resmi bir dil seçme amacına ters gibi görünse de, tüm şirket bilgilerinin birden çok dilde sağlanması yararlı olabilir. Unutmayın, amaç herkesin memnuniyetle karşılandığını hissettiği ve tüm bilgilere erişebildiği “kapsayıcı” iletişimi benimsemek. Bu neden önemli ? Çünkü  iş gücünüzün hiçbir üyesini yabancılaştırmamanızı sağlarken ayni zamanda şirketinizin iletişimi de resmi bir dille optimize olur. Ayrıca, şirket bilgilerinizi, iş gücünüzün çoğu tarafından konuşulan dillere çevirin ve yerelleştirin. İnsanlar her zaman ana dillerinde bilgiyi daha iyi kavrar ve anlar. Bu, bilgilerin yanlış anlaşılmasını veya yanlış yorumlanmasını önlemenize yardımcı olacaktır.

4.Farklılıklarınızı kutlayın!

Çok dilli bir iş gücünde, insanların ortak veya tamamlayıcı dil ve kültürel geçmişlere sahip olduğu küçük grupların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu küçük gruplar, çalışanlar arasındaki sağlıklı etkileşimleri ve profesyonel ilişkileri engelleyebilir. İşte bu nedenle çalışanlarınızı iş dışı bir bağlamda etkileşim kurmaya ve birbirleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik etmelisiniz. Birçok küresel şirket farklılıkları değerlendirip kaynaşmak için kutlamalar bile düzenliyor. Bu, şirketinizin çeşitliliği ve sosyalleşme uygulamalarının gelecekte nasıl olacağını düşündüğünü göstermeniz için mükemmel bir platform sağlar. İnsan kaynakları departmanınız aşağıdakiler gibi bazı eğlenceli aktiviteler veya etkinlikler düzenleyebilir:

  • Çalışanlar kültürlerine özel bir yemek hazırlayıp meslektaşları ile paylaşabilirler.
  •  Film geceleri düzenlenebilir. Çalışanlarınızın yabancı bir film seçip birlikte izlemeleri sağlanabilir ya da hafta sonu izleyip görüşlerini daha sonra tartışabilecekleri oturumlarla içeriği zenginleştirebilirsiniz.
  • Bir müze ziyaret edilebilir ya da farklı kültürlerden önemli eserleri tanıtacak kişiler seçilip sırayla kültürel aktarımlar yapılabilir.

Sonuç  olarak, dünyanın dört bir yanındaki küresel şirketler, kapsayıcı bir çalışma kültürü benimsiyor ve teşvik ediyor. İşverenlerin belirli bir sosyo-ekonomik ve kültürel geçmişe sahip benzer düşüncelere sahip insanları işe aldığı günler geride kaldı. Günümüzde şirketler, cinsiyeti, ırkı, rengi veya cinsel yönelimi ne olursa olsun herkesi hoş karşılamaya odaklanmaktadır. Çok dilli bir işgücü, kapsayıcı bir kültür oluşturmanıza ve müşterilerinizle harika ilişkiler kurmanıza yardımcı olur.Bir cevap yazın